usuń z listy dodaj kolejne szkolenie

(aby zapisać się na kilka szkoleń, należy dodać je przyciskiem "dodaj kolejne szkolenie")

Prosimy wybrać warsztat (dotyczy tylko szkolenia z warsztatami)

Prosimy wybrać drugi warsztat

Prosimy wybrać warsztat (dotyczy tylko szkolenia z warsztatami)


(w przypadku braku miejsc na I wybór)

(w przypadku braku miejsc na I i II wybór)

Prosimy wybrać drugi warsztat


(w przypadku braku miejsc na I wybór)

(w przypadku braku miejsc na I i II wybór)
Data urodzenia (wymagana)
- -

   / 

Informujemy, że dalszy kontakt będzie się odbywał za pomocą powiadomień SMS i e-maili.

Nauczyciel (wymagane zaznaczenie)
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagane zaznaczenie)
Stopień awansu zawodowego (wymagane zaznaczenie)
Miejsce pracy (osoby aktualnie nie zatrudnione prosimy o zaznaczenie opcji "nie dotyczy")
 
Dane do faktury
W związku z Centralizacją VAT szkoły / placówki publiczne prosimy o prawidłowe wypełnienie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Nabywca
   / 
Odbiorca
   / 
Zasady opłat za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli: szkolenia, warsztaty, kursy, konferencje, seminaria.
Rezygnację z udziału w formie doskonalenia należy zgłosić w formie pisemnej lub poprzez formularz rezygnacji:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.