Usuń szkolenie Dodaj szkolenie

(aby zapisać się na kilka szkoleń, należy dodać je przyciskiem "+" obok listy tytułów)

Prosimy wybrać warsztat (dotyczy tylko szkolenia z warsztatami)

Prosimy wybrać drugi warsztat

Prosimy wybrać warsztat (dotyczy tylko szkolenia z warsztatami)


(w przypadku braku miejsc na I wybór)

(w przypadku braku miejsc na I i II wybór)

Prosimy wybrać drugi warsztat


(w przypadku braku miejsc na I wybór)

(w przypadku braku miejsc na I i II wybór)
Data urodzenia (wymagana)
- -
   / 

Informujemy, że dalszy kontakt będzie się odbywał za pomocą powiadomień SMS i e-maili.

Nauczyciel (wymagane zaznaczenie)
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagane zaznaczenie)
Stopień awansu zawodowego (wymagane zaznaczenie)
Miejsce pracy (osoby aktualnie nie zatrudnione prosimy o zaznaczenie opcji "nie dotyczy")
 
Rezygnację z udziału w formie doskonalenia należy zgłosić telefonicznie lub poprzez formularz rezygnacji.
Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ROM-E Metis w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.