Wybierz rodzaj zgłoszenia:

Wspomaganie - rozpoczęcie
Zgłoszenie placówki, która chce przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju
Wspomaganie - kontynuacja
Zgłoszenie placówki, która ma zawartą umowę z ROM-E Metis w Katowicach na kompleksowe wspomaganie
Szkolenie poza wspomaganiem
Zgłoszenie na warsztaty dla grup / Rad Pedagogicznych poza kompleksowym wspomaganiem