Wybór szkolenia poza kompleksowym wspomaganiem.

Uwaga! Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2019 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia, które nie będą zrealizowane do końca roku 2019.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki

Dane do faktury

W związku z Centralizacją VAT szkoły / placówki publiczne prosimy o prawidłowe wypełnienie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Nabywca
   / 
Odbiorca
   / 

(aby wybrać kilka warsztatów należy zaznaczać je przytrzymując klawisz CTRL)