Wybór szkolenia poza kompleksowym wspomaganiem.

Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki

Dane do faktury

W związku z Centralizacją VAT szkoły / placówki publiczne prosimy o prawidłowe wypełnienie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Nabywca
   / 
Odbiorca
   / 

(aby wybrać kilka warsztatów należy zaznaczać je przytrzymując klawisz CTRL)