Kontynuacja kompleksowego wspomagania dla szkoły/placówki, która ma zawartą umowę.

Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki

(aby wybrać kilka warsztatów należy zaznaczać je przytrzymując klawisz CTRL)