Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki

(aby wybrać kilka warsztatów należy zaznaczać je przytrzymując klawisz CTRL)