Zgłoszenie placówki, która chce przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju.

Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki

Dane do faktury

W związku z Centralizacją VAT szkoły / placówki publiczne prosimy o prawidłowe wypełnienie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

Nabywca
   / 
Odbiorca
   /