Wybierz rodzaj zgłoszenia:

Wspomaganie - rozpoczęcie
Zgłoszenie placówki, która chce przystąpić do kompleksowego wspomagania szkół/placówek w rozwoju
Szkolenie poza wspomaganiem
Zgłoszenie na warsztaty dla grup / Rad Pedagogicznych poza kompleksowym wspomaganiem