Osoba odpowiedzialna za organizację
szkolenia z ramienia placówki
Zakres wspomagania (wymagany)


(aby wybrać kilka warsztatów należy zaznaczać je przytrzymując klawisz CTRL)

Wybierz zakres wspomagania.